Selçuk Üniversitesi Kayıt Şartları Nelerdir?

Selçuk Üniversitesi Kayıt İşlemleri için Tıklayınız

*** Selçuk Üniversitesi Öğrenci İşleri Giriş Sayfası için Tıklayınız

*** SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL AKADEMİK TAKVİMİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Kayıt Kabul Şartları

Başvuru Koşulları ve Müracaatta İstenilen Belgeler

Özet Bilgi:

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Başvurular: Sadece Güz yarıyılında II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi alınmaktadır (Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmamaktadır). Ağustos ayı içerisinde ilan edilir. Enstitümüz web sayfası takip edilmelidir.

Diploma Notu: Diploma notu şartı yoktur.

ALES Puan Türü: Sayısal

ALES Puanı: 55 ve üzeri olmadır.

Yabancı Dil: Yabancı dil şartı yoktur.

Yüksek Lisans

Başvurular: Enstitümüz web sayfası takip edilmelidir.

Diploma Notu: Diploma notu şartı yoktur.

ALES Puan Türü: Sayısal

ALES Puanı: 55 ve üzeri olmadır.

Yabancı Dil: Yabancı dil şartı yoktur.

Doktora

Başvurular: Enstitümüz web sayfası takip edilmelidir.

Diploma Notu: Diploma notu şartı yoktur.

ALES Puan Türü: Sayısal

ALES Puanı: 55 ve üzeri olmadır.

Yabancı Dil: ÜDS (Fen Bilimleri) ve KPDS' den 55 ve üzeri olmalıdır.

Detaylı Açıklama:

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Lisans eğitimini yurtdışında yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

2- Yüksek Lisans programlarına başvurular için lisans, doktora programlarına başvuranlar için yüksek lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin onaylı örneği (Transkript). Doktora programlarına farklı alanlarda başvuran öğrencilerden ek olarak lisans not dökümü de (Transkript) istenir

3- ALES sınavından başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünden en az 55 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi

4- Doktora programına başvuracak adayların ÜDS’ den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

5- 2 Adet Fotoğraf

Başvuru Formu: Fen Bilimleri Enstitüsünün http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=301&sayfa=2494&dt=1 web adresinden veya Enstitü Müdürlüğünden temin edilebilir

Başvuru ve Mülakat İle İlgili Açıklamalar

1-Yukarıdaki belgeleri eksiksiz tamamlayan adaylar, başvurularını ilanda belirtilecek tarihler arasında Alâeddin Keykubad Yerleşkesinde bulunan Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapar, posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

2- Doktora ve Yüksek Lisans mülâkat sınavları, ilanda belirtilecek tarih ve saatte başvuruda bulunulan Anabilim Dallarında yapılır.

3- Değerlendirme: Yüksek Lisans Programlarına girişte, ALES puanının % 50’ sinin;mezuniyet notunun %30' u yazılı bilim sınav notunun % 20' sininin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 60 puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

4- Doktora programlarına girişte ALES puanının % 50’ sinin;mezuniyet notunun %30' u yazılı bilim sınav notunun % 20' sininin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 65 puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

5- Üniversitemizde 100’lük ve 4 ‘lük değerlendirme sistemleri arasında dönüşüm yapılmamaktadır. Bu iki not değerlendirme sistemi arasında dönüşüm ile ilgili başka Üniversitelerden alınan belgeler de kabul edilmemektedir. Bu nedenle Doktora giriş sınavlarında mezuniyet not ortalamasının başarı puanına katkısı,

a) Öğrenci Üniversitesinden 100’lük sisteme göre mezun olmuşsa mezuniyet not ortalamasının %30’u,

b) Dörtlük sisteme göre mezun olmuş ise mezuniyet ağırlık not ortalaması 25 ile çarpıldıktan sonra çıkan sonucun % 30’u alınarak hesaplanır.

6- Üniversitelerin Lisans programlarından,, ilanın çıktığı eğitim-öğretim yılından bir önceki eğitim-öğretim yılında 1. ve 2. olarak mezun olan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar için mevcut kontenjanının %50’si oranında kontenjan ayrılır. Bu adaylar mülakat sınavına alınmazlar, ALES puanları dikkate alınarak kendi aralarında sıralanır ve kontenjan dahilinde kayıt yapılır. Ancak başvuran öğrenci sayısı ayrılan kontenjandan fazla ise kontenjan dışı kalan adaylar diğer adaylarla birlikte mülakat sınavına alınırlar.

7- Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ilanda belirtilen tarihte http://www.fenbil.selcuk.edu.tr adresinde ilan edilir.

8- Kazanan adayların kesin kayıtları ilanda belirtilecek olan tarihler arasında ilgili Enstitüde yapılır.

Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler

- 4 Adet Fotoğraf (4,5 x 6,0 cm boyutlarında)

- İkametgâh Belgesi

- Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrencilerden-Adayın son durumunu gösterir olmalı)

- İlanda belirtilen bankaya Eğitim- Öğrenim harcının yatırıldığına dair banka dekontu

- İlan edilen Anabilim Dallarına, farklı daldan mezun olarak müracaat eden ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere Yönetmelik gereği bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenilen Belgeler

S.Ü. SENATOSUNUN 2010-139 SAYILI KARARI

-Diplomanın onaylı örneği (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç öğrenimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerden denklik belgesi aranması)

-Not Dökümünün noter onaylı örneği veya dış temsilciliklerden tercüme edilmiş belge.

-ALES belgesinin onaylı örneği (Yabancı uyruklu olup, Türkiye' de Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayanlardan ALES' e girme şartı aranmamakta ancak,55 alma gerekliliği bulunmamaktadır.Yabancı uyruklu olup Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi aranmamaktadır.

-Yabancı Dil sonuç Belgesinin onaylı örneği, bu konuda Üniversitemiz Senatosunun 2009/39 sayılı kararının geçerli olmasına ( doktora programına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin ÜDS VE KPDS' den en az 55 ya da Yükseköğrenim Kurulunun kabul ettiği yabancı dil, TOEFL,IELTS ve diğer sınavlardan birinden eş değer puanı almaları halinde kayıt yaptırmalarının uygunluğuna)

Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ikinci maddesinin (b) bendinde " Doktora Programına Öğrenci kabulünde ÜDS' den en az 55 puan veya Üniversitelerarası kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinden en az birinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunlu olup, Doktora müracaatta yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dilleri geçerli olacaktır.

-İkametgah tezkeresi veya Öğrenim amaçlı İkametgah Tezkeresi .

-Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi onaylı Örneği (TÖMER Belgesi olmayanlara Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 2/d maddesi uygulanır.)

Ayrıca İlanda belirtilen bankaya Eğitim- Öğrenim harcının yatırıldığına dair banka dekontu (Türk ve Akraba Topluluğuna dahil olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili program için belirlenen yıllık öğrenim ücretinin 3 katını bir defada peşin olarak öderler)

NOT:

- Bir başka Üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar müracaat edemezler, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrosunda olanlar ise çalıştıkları kurumdan izin almak kaydı ile müracaat edebilirler.

- Mezun oldukları Anabilim Dalından başka bir Anabilim Dalına müracaat etmek isteyen adaylar, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığından kabul yazısı getirmek zorundadır. Kabul yazısı formu Enstitümüzden temin edilecektir.

- Lisansüstü bir programda kayıtlı olan öğrenciler, başka bir lisansüstü programlara müracaat edemezler.

- Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildirmek isteyen öğrencilere yatırdıkları ücret geri ödenmeyecektir.

Adres: T.C. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Alaeddin Keykubad Yerleşkesi No:335/7 42003 Selçuklu / KONYA
Telefon: +903322410525 Faks: +903322410520

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi: Dilekçedeki bilgiler sizinle iletişime geçmek ve işlemlerinizi gerçekleştirmek için kullanılacağından istenen tüm bilgileri hatasız ve eksiksiz olarak, bilgisayar ortamında doldurunuz. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2- Diploma: Diploma ya da geçici mezuniyet belgesidir. Kesin kayıt için gelindiğinde ibraz edilmesi halinde Eğitim Kurumumuz, fotokopisini alarak “ASLI GİBİDİR” onayını yapar.

3- Nüfus cüzdanı: Kesin kayıt için gelindiğinde ibraz edilmesi halinde Eğitim Kurumumuz, fotokopisini alarak “ASLI GİBİDİR” onayını yapar.

4- Nüfus kayıt örneği: Diploma/geçici mezuniyet belgesi ile Nüfus Cüzdanınızdaki ad ve/veya soyad farklılığı olması durumunda değişikliği belirtir nüfus kayıt örneği.

5- Eğitim Ücreti Dekontu (Kesin kayıt aşamasında istenecektir.)

6- Vesikalık fotoğraf: 1 adet, son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.

7- Eğitim Sözleşmesi: Eğitim Sözleşmesine aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz:

http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=503&sayfa=5250&dt=1

Bu web sayfasından ulaşacağınız Eğitim sözleşmesini kopyalıp bir word dosyasına aktardıktan sonra ilgili yerleri doldurabilirsiniz.

Ödemeler; Vakıfbank Selçuk Üniversitesi Şubesi’nde bulunan hesaba yapılacaktır.

Şube No: 0902 - Hesap No: 00158007290482435

IBAN: TR09 0001 5001 5800 7290 4824 35

Not Kısmına: İş Güvenliği Uzmanlığı Notu yazdırılacaktır.

Adres: Ardıçlı Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 239 (SELÇUKSEM) Selçuklu / KONYA

Telefon: +903322234975 Faks: +903322413044

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi: Dilekçedeki bilgiler sizinle iletişime geçmek ve işlemlerinizi gerçekleştirmek için kullanılacağından istenen tüm bilgileri hatasız ve eksiksiz olarak, bilgisayar ortamında doldurunuz. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2- Diploma: Diploma ya da geçici mezuniyet belgesidir. Kesin kayıt için gelindiğinde ibraz edilmesi halinde Eğitim Kurumumuz, fotokopisini alarak “ASLI GİBİDİR” onayını yapar.

3- Nüfus cüzdanı: Kesin kayıt için gelindiğinde ibraz edilmesi halinde Eğitim Kurumumuz, fotokopisini alarak “ASLI GİBİDİR” onayını yapar.

4- Nüfus kayıt örneği: Diploma/geçici mezuniyet belgesi ile Nüfus Cüzdanınızdaki ad ve/veya soyad farklılığı olması durumunda değişikliği belirtir nüfus kayıt örneği.

5- Eğitim Ücreti Dekontu (Kesin kayıt aşamasında istenecektir.)

6- Vesikalık fotoğraf: 1 adet, son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.

7- Eğitim Sözleşmesi: Eğitim Sözleşmesine aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz:

http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=503&sayfa=5250&dt=1

Bu web sayfasından ulaşacağınız Eğitim sözleşmesini kopyalıp bir word dosyasına aktardıktan sonra ilgili yerleri doldurabilirsiniz.

Ödemeler; Vakıfbank Selçuk Üniversitesi Şubesi’nde bulunan hesaba yapılacaktır.

Şube No: 0902 - Hesap No: 00158007302959319

IBAN: TR09 0001 5001 5800 7302 9593 19

Not Kısmına: İş Güvenliği Uzmanlığı Notu yazdırılacaktır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar