Gazi Kütüphane Girişi

Gazi Kütüphane GirişiGazi Üniversitesi Kütüphane Girişi için tıklayın

Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İletişim Bigileri

06500 Teknikokullar ANKARA

Tel: 0 (312) 2022901 - Fax: 0 (312) 2022938

E-Posta: kutuphane@gazi.edu.tr

+90(312)2022940 / (312)2022941

Gazi Öğrenci Girişi için Buraya Tıklayın


Yararlanma
Genel Kurallar

Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilemez, kütüphane içerisinde sigara içilemez.
Kütüphane binası içinde cep telefonu kullanılamaz.
Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu değildir.
Kütüphanemiz koleksiyonu elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Hiçbir yayın kütüphane dışına izinsiz çıkartılamaz. Böyle bir durum karşısında yasal işlem yapılır.

Üyelik

Gazi Üniversitesi mensubu olan Akademik, İdari, Sözleşmeli personel ile Gazi Üniversitesi öğrencileri Kütüphaneye üye olabilirler.
Üye kaydı için üniversite kimliği veya öğrenci belgesi ile bir fotoğraf yeterlidir.
Öğrenciler her eğitim yılı başında üyeliklerini yenilemek koşulu ile kütüphaneden yararlanabilirler.
Dış kullanıcılar (Akademisyenler - Protokol Kullanıcıları) kütüphaneden yararlanabilirler.
Üyeler, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Ödünç Alma, İade, Uzatma ve Rezerv İşlemleri

Kütüphaneye üye olan bütün kullanıcılar kütüphaneden ödünç yayın alabilirler.
Kütüphane üye kartı veya üniversite kimliğinin her yayın alınışında gösterilmesi zorunludur.
Başka bir okuyucuya ait kütüphane kartı ile ödünç yayın alınamaz, süre uzatması, ayırtma işlemleri yapılamaz, alınan yayınlar başka kişilere devredilemez.
Danışma kaynakları, Kapalı Bölümdeki kaynaklar, tezler, süreli yayınlar ve görsel-işitsel materyaller dışındaki bütün kütüphane kaynakları ödünç alınabilir.
Akademik Personel 2 ay süreyle 20 kitap, İdari Personel - Sözleşmeli Personel 15 gün süreyle 6 kitap, Doktora Öğrencileri 1 ay süreyle 10 kitap, Yüksek Lisans Öğrencileri 1 ay süreyle 8 kitap, Lisans Öğrencileri 15 gün süreyle 5 kitap ödünç alabilirler.

Ödünç alınan yayınların süresi başkası tarafından rezerv konulmadığı takdirde tekrar uzatılabilir.
Kullanıcılar yapmış oldukları Kütüphane işlemlerini web sayfası üzerinden kullanıcı işlemleri alanından görebilir, takip edebilirler.
Akademik, idari, sözleşmeli personel, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri uzatma işlemini Kütüphane web sayfası üzerinden kullanıcı işlemleri alanından yapabilirler. Akademik personel 10 kez, Master ve Doktora öğrencileri 5 kez, idari- sözleşmeli personel ve Lisansüstü öğrencileri 4 kez , Kütüphaneler arası işbirliği ve Protokolle üye olan okuyucular en fazla 2 kez uzatma hakkına sahiptir. Ayırtması olan ve uzatma sayısı dolmuş kütüphane materyalinin kütüphaneye iadesi gerekmektedir.
Başkası tarafından ödünç alınan yayınlar için ayırtma yapılabilir; ayırtılan yayınlar 3 gün içinde alınmadığı takdirde sırada bekleyen başka okuyucu varsa, bir sonraki okuyucuya verilir, sırada okuyucu bulunmadığı takdirde yayın rafa gönderilir.
Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyeler, bunları iade etmeden ve gecikme bedelini ödemeden ödünç yayın alamazlar, uzatma yapamazlar.

Geciken Yayınlar ve Cezalar

Kütüphane, herhangi bir yayını ödünç alan ve zamanında iade etmeyen okuyucuları uyarmaya çalışır, ancak sorumluluk okuyucuya aittir.
Gününde iade edilmeyen her yayın için günlük gecikme ücreti alınır.
Üyeler kaybettikleri ve zarar verdikleri baskısı mevcut Türkçe yayınları satın alarak 1 hafta içinde kütüphaneye teslim etmek zorundadırlar. Temini mümkün olmayan Türkçe yayınların kaybedilmesi veya yıpratılması durumunda üyeler kütüphane komisyonu tarafından her yıl için belirlenen rayiç bedeli öderler.
Kaybedilen veya zarar verilen yayın yabancı ise; demirbaş defterinden tespit edilen fiyata %30 tazminat eklenerek Merkez Bankası'nca ilan edilen ve o günkü kur üzerinden hesaplanan bedel ödenir.

İlişik Kesme

Öğrenciler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek, ödemeleri gereken ceza varsa ödeyerek Merkez Kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadırlar.
Üniversiteden 2 aydan daha fazla süre ile izinli olarak ayrılan, başka bir kuruma atanan, istifa eden veya emekli olan akademik ve idari personel, Merkez Kütüphaneden ilişiğini kesmek zorundadırlar.
Üzerinde kütüphaneye ait yayın bulunduğu halde üniversiteden ayrılan üyeler Rektörlük Makamı’na bildirilir.

Elektronik Kaynaklar

E-Kaynaklar Kullanım Kuralları
Elektronik Dergiler
Elektronik Kitaplar
Elektronik Makale
Elektronik Tezler
Veri Tabanları
Web of Science
SciVal
ENDNOTE
Over Drive Digital Library
Deneme Veri Tabanları
Gazi Üniversitesi E-Dergileri
Elektronik Rezerv
Diğer E-Kaynaklar


Hizmetler

Referans Hizmetleri
Kütüphanelerarası İşbirliği
Süreli Yayınlar (Basılı)
Konu Başlıkları
Kontrol Listeleri
Atıf İndekslerde Gazi
Yeni Gelen Yayınlar
Görme Engelliler Bölümü
Görsel İşitsel Materyaller
Kareller
Fotokopi ve Çıktı Alma
Sessiz Çalışma Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Kütüphaneler ve Bilgi Merkezleri


Formlar

Kullanıcı Eğitimi İstek Formu
OASIS Online Kitap Sipariş Formu
Kitap Sipariş Formu
Kütüphanelerarası İşbirliği Formları
Veri Tabanları Değerlendirme Formu
Deneme Veri Tabanları Değerlendirme Formu