ODTÜ KKK

ODTÜ KKKNİÇİN ODTÜ KKK?

Sevgili Üniversite Adayları;

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden birisi olarak her yıl on binlerce üniversite adayının rüyasını süsler. Yarım yüzyılı aşan geçmişinde Türk yükseköğretiminde birçok yeniliğe imza atan ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Kampusu ile de Türkiye'nin ülke sınırları dışında kampus kuran ilk üniversitesi oldu ve böylelikle daha çok sayıda üniversite adayına ODTÜ’lü olmanın yolunu açtı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Eylül 2005’te "Türkiye'nin Daha Çok ODTÜ Mezununa İhtiyacı Var - Artık Bir ODTÜ Daha Var" sloganıyla kapılarını öğrencilere açarken, giriş puanları ne olursa olsun, daha yüksek bir katma değer ortaya koyarak aynı düzeyde mezun vermek iddiasını ortaya koymuştu. Yüz bini aşkın ODTÜ mezununun yıllardır iş ve lisansüstü eğitime kabulde gösterdikleri başarıların bugün Kuzey Kıbrıs Kampusu mezunlarınca da aynen sürdürüldüğünü görmek bu iddialı hedefin yakalandığını gösteriyor.

Çok kampuslu üniversitelere dünyanın birçok yerinde rastlamak mümkündür. State University of New York ve University of California, onlarca kampuslarıyla bunun en başta gelen örnekleridir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nun diğerlerinden en belirgin farkı, idari ve akademik kararlarda bütünüyle merkez kampusun yetkili organlarına, ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Yönetim Kurulu ve Senatosu'na bağlı bir yapıya sahip olmasıdır. Lisans ve Lisansüstü programların müfredatları, öğretim üyelerinin atama ve yükselme ölçütleri başta olmak üzere, bütün akademik kararlar Ankara'daki Senato tarafından alınmaktadır. İdari konularda ise ODTÜ Yönetim Kurulu en yüksek karar organı durumundadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda verilen eğitimin kalitesini garanti etmekte ve mezunlarına ODTÜ Rektörü’nün imzası ile “Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu” ibaresini taşıyan ODTÜ diploması vermektedir. Bu diplomanın gerek yurt dışında gerekse YÖK nezdinde geçerliliği açısından ODTÜ-Ankara mezunlarına verilen diplomadan hiçbir farkı yoktur ve mezunlarımıza kariyer kapılarını açan en önemli anahtardır.

ODTÜ'yü ODTÜ yapan en temel unsurlardan çağdaş eğitim anlayışı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nun kuruluşundan bu yana bütün faaliyetlerine yön vermiştir. Bu eğitim anlayışı, sınıflara hapsolmuş tek yönlü öğretimin çok ötesindedir. Bilgi, kantinlerde, çimenlerde, yurtlarda, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinde, arkadaş ve hocalarla sohbetlerde, kısaca çoğu kez farkında olmadan kampus yaşamının içinde edinilir. Bu iletişim ortamı aynı zamanda bireysel yetenekleri ortaya çıkarmak, toplumsal kültürü yerleştirmek gibi işlevleri de sağlar. Öte yandan, bazı alanlarda bilginin yarı ömrü 5-10 yıla inmişken, yani bugün öğrenilenlerin yarısı 5-10 yıl sonra geçerliğini yitirecekken, öğrenmeyi öğrenme ve sürdürebilme özelliklerini geliştiren bu eğitim anlayışı günümüzde daha da önem kazanmaktadır.

Geleceğin liderleri, düşündüğünü serbestçe dile getiren, tartışan ancak çatışmayan, özgür düşünen ve uygar bireylerden oluşacaktır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda da, Ankara Kampusu'nda olduğu gibi, bu nitelikleri kazandıracak bir ortam sizleri beklemektedir. Öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelin aynı yaşam alanlarını paylaştıkları ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ve küçük sınıflar iletişimi daha da güçlendirmekte ve sınıf dışı öğrenmeye katkı sağlamaktadır.

Sevgili Üniversite Adayları,

ODTÜ'lü olmak ayrıcalıktır, ama aynı ölçüde de sorumluluk ve özveri ister. Mükemmel bir yerleşkede ODTÜ ruhunu ve eğitim kalitesini arayan üniversite adaylarını geniş ODTÜ ailesine katılmaya çağırıyorum. Kendinizi, Türkiye'yi ve dünyayı değiştirmek için...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bölümleri

  • ODTÜ KKK

ODTÜ(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)