Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kayıt İşlemleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kayıt İşlemleriKAYIT İŞLEMLERİNDE İZLENECEK ADIMLAR:

Bulunduğunuz yerden harcınızı yatırarak hazırlıklı gelmeniz kayıt işlemlerinizi çabuklaştıracaktır.

Bu amaçla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine kayıt işlemleri için gelmeden önce Ziraat Bankası’nın her hangi bir ATM sine gidiniz T.C. Kimlik numaranızı girerek öğrenim ücreti tutarını yatırarak dekontunuzu alınız. . Belirtilen öğrenim ücretini yatırmadığınız takdirde kayıt işlemlerinizi yapamazsınız.

öğrenim ücretini yatırdıktan sonra bankadan alacağınız dekontla birlikte aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik birimlerinde oluşturulan kayıt merkezlerinde belirtilen tarihlerde kesin kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Alınan dekont Kayıt esnasında Kayıt Bürosuna verilecek.Öğrenci kayıt dosyaları kayıt bürosunda verilecek ve öğrenci tarafından doldurulacaktır.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrenci Girişi için Tıklayınız


Kayıt için İstenilen Belgeler:

Lise diplomasının aslı,
ÖSYM sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı,
T.C. kimlik numarası yazılı beyan, (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi),
Öğrenim ücreti dekontu ,
4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf, (12 Adet),
1991 ve daha öncesi doğumlu erkek adaylar için Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair Askerlik şubelerinden alınmış belge ,
Sağlıkla ilgili programlara (Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt yaptıracak adaylar için sağlık kurulu raporu veya Üniversitece onaylı sureti,
Dikey geçiş Sınavını kazanarak kayıt yaptıracak adaylar, diğer belgelerle birlikte lise diplomasının aslı, önlisans diploması veya önlisans mezuniyet belgesinin aslı ile transkript ve ders içeriklerini de getireceklerdir,
Aday 0,15 kat sayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge ( METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Noter vekaleti ile kayıt yaptırılabilir ancak Posta ile kayıt yapılmaz,
Kayıt için istenen belgelerin fotokopisi kabul edilmez.
Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz,
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez,
Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
Üniversitemizin tüm Fakülte ve Yüksekokullarında Ek Kontenjan Kayıtlar Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.

7-Yeni kayıt olacak ikinci öğretim öğrencilerimiz sadece Ziraat bankası ATM lerinden Öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

8- Not: Yeni Eğitim Öğretim yılında yeni kayıt yaptıracak 1.sınıf 1.öğretim öğrencileri kayıt esnasında öğrenci katkı payını yatırmadan kayıt yaptıracaklardır.Kayıt Tarihi ve Kayıt Kabul Merkezleri için Tıklayınız

İletişim:


KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
E-Posta : rektorluk@ksu.edu.tr
Avşar Santral Telefonu : (0-344) 280 10 00


ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
E-Posta : ogrenciisleri@ksu.edu.tr
Telefonu : (0-344) 280 11 41