İTÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

İTÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİÖğrenci Dekanı Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu'nda yer alır ve görev alanıyla ilgili konularda bilgi verir. Gerektiğinde bu konularda öneriler,taslaklar, yönetmelikler ve yönergeler hazırlar.

Öğrenci Dekanı Rektör ve Öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı ile sıkı işbirliği içinde çalışarak öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak yeni projeler üretir.

Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin akademik ve sosyal sorunlarını dinler, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm arar.

Öğrencileri doğrudan ilgilendiren bireysel ve genel sorunları çözmek amacıyla akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamakta yardımcı olur.

Öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin akademik, sosyal ve idari başvurularını değerlendirir ve yönlendirir.

Daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlar. Bu bağlamda Senato Eğitim Komisyonu çalışmalarına aktif katkı verir.

Öğrenci Faaliyetleri Yönetmeliği'nin uygulanmasını sağlamak, öğrenci ve kulüp etkinliklerini desteklemek, etkinliklerde kaynak ve eşgüdümü sağlamak amacıyla KSB ile birlikte çalışır.

Kaliteli bir eğitimin alt yapısını oluşturacak ortamı hazırlama konusunda dekanlıklar ve bölüm başkanlıkları ile aktif iletişim oluşturmak için düzenli toplantılar düzenler.

Öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamasına yardımcı olacak programlar geliştirir ve uygular.


2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

LİSANS AKADEMİK TAKVİM
Lisans Akademik Takvimi
Lisans Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Süreci
Önkayıt Takvimi

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM
Lisansüstü Akademik Takvimi

İNGİLİZCE HAZIRLIK AKADEMİK TAKVİM
İngilizce Hazırlık Takvimi


İTÜ ANA SAYFA GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İTÜ ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ