İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) Sayfası Giriş

İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) Sayfası Girişİstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ana Sayfa Girişi

İTÜ’nün vizyonu; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarında öncü çalışmaların ulusal ve uluslararası odak noktası haline gelmektir. İngilizcenin bir dünya dili haline gelmesi ve İTÜ'nün, İngilizcenin ağırlıklı olarak kullanıldığı bilim ve teknoloji alanlarında bilgi üretiminin ve araştırmaların artmasını hedeflemesi nedeniyle, İngilizce öğrenmek İTÜ öğrencilerinin ufuklarını genişletecek, uluslararası ilişkiler kurmalarını sağlayacak, bilgi haznelerini zenginleştirmelerini olanaklı kılacak, güncel gelişmeleri yakından takip edebilmelerini ve kendi alanlarına şahsi katkı sunabilmelerini sağlayacaktır.

Temel ve uygulamalı bilimlerde ilerleme sağlamayı hedefleyen bir yüksek öğretim ve araştırma kurumu olarak, İTÜ’nün misyonu; yerel ve küresel meselelere son derece duyarlı, zengin bir entelektüel atmosfer içerisinde geleceğin teknoloji liderlerini ve girişimcilerini eğitmektir.

İTÜ YDY olarak bizlerin misyonu da, üniversitemizin genel vizyon ve misyonunu takiben, geleceğin bu teknoloji liderlerine; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki girişimcilerine İngilizce öğretmek, hazırlık eğitimini tamamlamalarının ardından bölümlerindeki eğitimlerine başladıklarında, YDY’de kazandıkları bilgi ve becerilerin yardımı ile eğitim hayatları boyunca özgüvenle iletişim kurmalarının, sorumlu ve kendine güvenen bireyler olmalarının yolunu açmaktır. Bu bağlamda, dil eğitimi programının amacı, öğrencilere dil becerilerini kazandırmak ve onları hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip; mühendislik, mimarlık ve bilim eğitiminin yanı sıra sosyal bilimler ve sanat alanlarında da çağdaş değerleri temsil eden, dinamizmlerini bu alanlara yansıtan üretken bireyler olarak yetiştirmektir.


İletişim:

İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu

PK: 34367 Maçka - İSTANBUL

Phone: +90 212 2324727 / +90 212 249811

Fax: +90 212 2321770

ituydy@itu.edu.tr