AÖL'den Nasıl Mezun Olurum?

AÖL'den Nasıl Mezun Olurum?Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları.

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,
Öğrencilik Durumu "Mezuniyet İncelemesinde" Ne Demektir
Öğrencilik Durumu "Mezuniyet İncelemesinde" Ne Demektir?

Açık Öğretim Lisesine Kayıt olan öğrencilerimizin kayda esas evrakları iki farklı yerde arşivlenmektedir. 2010 yılı ve öncesinde kayıt olanların dosyaları Açık Öğretim Lisesi arşivinde (Ankara) bulunmakta iken; 2011 ve sonraki yıllarda kayıt olan öğrencilerimizin dosyaları il ve ilçelerde oluşturulan irtibat bürolarında (Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri) arşivlenmektedir.

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin dosyalarındaki diplomaya esas bilgileri (Adı, Soyadı, Ana Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Daha Önce Mezun Olduğu Okul vb.)diplomanın hatasız olarak düzenlenebilmesi için güncellenmektedir.

Bu kapsamdan; 2010 yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerimizin dosyaları merkezde olmaları nedeniyle inceleme ve güncelleme işlemleri kısa sürede tamamlanmaktadır.

Ancak; 2011 ve sonraki yıllarda okulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimizin güncelleme ve inceleme işlemleri öğrenci dosyalarının irtibat büroları tarafından taratılarak sisteme eksiksiz aktarılmasından sonra kısa bir süre içinde tamamlanmaktadır.

Öğrencilerin inceleme ve güncelleme işlemleri tamamlanıncaya kadar sistemdeki öğrencilik durumları "Mezuniyet İncelemesinde" olmaktadır.

Mezuniyet incelemesinde olan öğrenciler "Mezun" konumuna gelinceye kadar Çıkma Belgesi, Mezuniyet Yazısı alamazlar.

Mezuniyet incelemesi sonrasında belge ve bilgilerinde bir sorun olmayanlar "Mezun" edilerek öğrencilik durumları mezun konumuna getirilir.

İnceleme Sonrasında Kimlerin Mezuniyetleri İptal Edilir?

1. Sahte ve geçersiz belge ile kaydı yapılanlar,
2. Öğrencilerin yeni kayıt sırasında getirmiş olukları belgelerdeki (tasdikname, denklik vb.) bilgilerin yanlış girilmesi (başarısız derslerin başarılı girilmesi, dönemlerin fazla girilmesi, devamsızlıktan sınıfta kalmasına rağmen işlenmemesi gereken dönem ve notlarının işlenmesi vb.),
3. Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt olması gerekirken Açık Öğretim Lisesine sehven kaydı alınanlar.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünde yapılan incelemeler sonucunda "Mezuniyet İncelemesinde" olup yukarıdaki sebeplerden dolayı mezuniyeti iptal edilen öğrencilerin, öğrencilik durumu "Aktif" öğrenci konumuna getirilmektedir. Bu öğrencilerimiz öğrenimlerine devam ederek mezuniyet şartlarını tamamladıktan sonra mezun edilmektedir.

Mezuniyeti iptal edilen öğrencilerimize bilgi (sistem üzerinden mesaj, telefon veya yazı ile) verilerek durumu açıklanmaktadır. Öğrencilerimiz kendilerine ulaştırılan bilgiler doğrultusunda kaydını yenileyerek sınavlara girmek ve mezuniyet şartlarını tamamlamak zorundadır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte "Mezuniyet İncelemesinde" olan öğrencilerimizin listesi sistem üzerinden irtibat bürolarına gönderilmekte ve irtibat bürolarının dosyaların taranarak sisteme atma işlemi (e-arşive) kısa sürede tamamlanmaktadır.

Öğrencilik durumları "Mezuniyet İncelemesinde" olan öğrencilerimiz, ilk kayıt yaptırdığı irtibat bürosu aracılığı ile (ilk kayıtları meslek liselerinde veya liselerde olan öğrencilerin dosyaları Halk Eğitim Merkezleri Müdürlüklerinin sorumluluğundadır) dosyasının Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü e-arşive aktarılıp aktarılmadığını takip edbilirler.

Öğrencilik durumu "Mezun" konumuna getirilen öğrencilerimizin incelemesi sorunsuz olarak tamamlanmış ve diploma almaya hak kazanmış demektir.

Not 1: Açık Öğretim Lisesine 2011 ve 2012 yılları içerisinde 56 Sayılı Genelge ile Lise ve Anadolu Liselerinde kayıt yaptıran öğrencilerin dosyaları, bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan irtibat bürolarına devredilmiştir.

Not 2: "Mezuniyet İncelemesinde" olan öğrencilerimizin belgeleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü e-arşivine aktarılmadığı takdirde diğer mezun öğrencilerimizin de diploma işlemleri yapılamamaktadır. Bu nedenle sınav sonuçları açıklandıktan ve "Mezuniyet İncelemesinde" olan öğrencilerimizin listesi, sistem üzerinden irtibat bürolarına gönderildikten sonra öğrenci dosyalarının geciktirilmeden Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü e-arşivine aktarılması gerekmektedir.

Not 3: Belgeler, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü e-arşivine aktarılırken gönderilirken, içerisindeki kayda esas belgeler ve notları tam olmalı, mezun olduğu ilköğretim - ortaokul bilgilerine özellikle dikkat edilmeli, belge ve bilgi eksikliği olan dosyalar, irtibat bürolarınca ivedilikle tamamlandıktan sonra verilen süre içerisinde taranarak e-arşive aktarılmalıdır.


AÖL Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız