AÖL Çıkma Belgesi ve Dilekçe Örneği

AÖL Çıkma Belgesi ve Dilekçe ÖrneğiAÖL Ana Sayfasına Ulaşmak için Tıklayınız


Dikkat!

Çıkma Belgesini artık yeni kayıt veya kayıt yenileme yaptırdığınız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alabilirsiniz.


ÇIKMA BELGESİ

Üniversiteye kayıt yaptıracak mezun öğrencilerden diploması hazır olmayanlar için düzenlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar 6 ay diploma yerine geçer. Çıkma Belgesini T.C. kimlik numarası beyanı ve Çıkma Belgesi dilekçesiyle şahsen veya posta yolu ile yeni kayıt veya kayıt yenileme yaptırdığınız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alabilirsiniz. Eğer Çıkma Belgesini vekili alacak ise; noterden vekaletname ve diğer evrakların eksiksiz olarak vekilin elinde bulunması gerekmektedir. Eksik evrak ve Faks yolu ile yapılacak olan başvurular işleme alınmamaktadır.

Çıkma Belgesi almadan önce aşağıda sıralanan maddeleri lütfen okuyunuz.
Çıkma Belgesi zaruri ihtiyaç ise alınız. Mezuniyet yazısı işinizi görecekse onu talep ediniz.

Çıkma Belgesini almadan önce mutlaka Ziraat Bankası, Halk Bankası Veya Vakıflar Bankasına 10TL’sı diploma harç parasını ödemeniz gerekmektedir.
Çıkma Belgesi almak için Çıkma İstek dilekçesi ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yurt dışında eğitim görecek öğrencilerin çıkma belgesini Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünden (Ankara) almaları yararlarına olacaktır.

Çıkma belgenizin aslını, diplomanızı alırken teslim etmeniz gerektiğini unutmayınız.
Diplomaları basılan öğrenciler (diploma numarası verildiğinden) Çıkma Belgesi talep edemezler. Ancak ilgili irtibat bürolarından mezun olduklarına dair yazı alabilirler.

Dikkat, Çıkma belgesi;

1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Çıkma Belgesi dilekçe örneği için buraya tıklayınız.


MEZUNİYET YAZISI

Açık Öğretim Lisesinden dönem sonunda yapılan sınavlar sonucunda mezun olan öğrencilerin diplomaları sınav sonuçları açıklandıktan 2 ay ( bu süreç dönem sonrası iş ve işlemlerin yoğunluğuna göre 3-4 ay olabilir) sonra hazırlanarak dağıtılmak üzere Koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.

Sınav sonuçları açıklanıp, mezun olan öğrencilerimizin diplomalarının Koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilene kadar geçen sürede, öğrencilerimizden çeşitli sebeplerle acil olarak mezuniyetle ilgili belgeye ihtiyaç duyan öğrencilerimiz bölgelerinde bulunan genel liseler ve Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen Anadolu Liseleri Müdürlüklerinden veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alabilirler. Mezuniyet yazısı için, banka dekontu ve noterden vekaletname gibi evraklar gerekmemektedir.