Atatürk Üniversitesi Öğrenci Numarası Öğrenme Sorgulama

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Numarası Öğrenme SorgulamaAtatürk Üniversitesi Öğrenci Numara Öğrenme Girişi için tıklayın

*** Atatürk Üniversitesi Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

Bize Ulaşın

Atatürk Üniversitesi Kampüsü,
25030 Erzurum
Telefon : +90 442 231 1111
e-posta : ata@atauni.edu.tr


DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME)

İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK SIK SORULAN SORULAR

Ders kaydı ne demektir?

Ders kaydı, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, ilgili yılın akademik takviminde belirtilen süreler içinde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçekleşen işlemdir.

Ders kaydı nerede yapılır?

Ders kaydı, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılır.

Ders kaydı nasıl yapılır?

Ders kaydı, “Ders Kayıt Bilgi Rehberi”nde yer alan kılavuzda belirtildiği şekilde yapılır.

Ders kayıt işlemlerinde sorumluluk kime aittir?

Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Ders kayıtları ile ilgili olarak danışmanımla görüşmeli miyim?

Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödeyen öğrencinin kayıt bilgileri danışman tarafından onaylanarak ders kayıt fişinin çıktısı alınır. Ders kayıt fişinin çıktısı öğrenci ile danışman tarafından imzalanmak suretiyle ders kayıt işlemi tamamlanmış olur.

Süresi İçerisinde ders kaydı yaptıramadım, ne yapmalıyım?

Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, akademik takvim dikkate alınarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencinin Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders seçip kaydettirmesi ya da danışmanına herhangi bir onay yaptırması gerekiyor mu?

Üniversitemiz programlarında eğitim-öğretim gören tüm öğrencilerin (Üniversiteye yeni kaydolanlar dahil) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden akademik takvimde yer alan ders kayıt tarihleri içerisinde yalnızca kendi yarıyılına ait dersleri seçmeleri ve danışmanlarına başvurarak ders kayıt formlarını imzalamaları gerekmektedir

Güz veya Bahar yarıyıllarından birisinde veya her ikisinde ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir mi?

Güz veya Bahar yarıyıllarından birisinde veya her ikisinde ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir.

Haftalık ders programında alttan almam gereken dersler ile çakışan derslerim var, bunları alabilir miyim?

Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin haftalık saatleri ile tekrar alacakları derslerin haftalık saatlerinin, devamsızlık oranını aşacak şekilde çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim- öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

Ders kayıtlarında, dersler arasında öncelik var mıdır?

Öğrenciler, öncelikle FF notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız olunan ders mi alınmalıdır?

Herhangi bir dersten başarısız (FF notu) olan öğrenci, bu derse dersin verildiği ilk yarıyılda/yılda kayıt yaptırmak zorundadır.

Değişim programında aldığım, ancak başarısız olduğum ders varsa ne yapmam gerekir?

Değişim programının uygulandığı kurumdan alıp, başarısız olduğunuz dersi/dersleri yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde kendi biriminizden alabilirsiniz.

Bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?

Bir yarıyılda alınacak derslerin kredi saatleri toplamının üst sınırı 26 kredi saat olmakla birlikte bu sınır kayıtlı olunan programın özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Azami kredi limitinizi kayıtlı olduğunuz programın uygulama esaslarından öğrenebilirsiniz.

Azami kredi limitine Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinin kredisi dâhil midir?

Azami kredi limitine Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinin kredisi dâhil değildir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) nedir?

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO); öğrencinin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı notunun ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır.

Ders alma işlemi ile Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) arasında bir ilişki var mıdır?

Ders alma işlemi ile Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) arasında bir ilişki vardır. Bir birini takip eden iki yarıyılda da (üst üste) iki yarıyılda AGNO’nuz 2.00’ın altında ise üst yarıyıldan ders alamazsınız.

AGNO'mu yükseltmek için tekrar dersim olmamasına rağmen alt yarıyıldaki ders/leri tekrar alabilir miyim?

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, azami kredi sınırını aşmamak kaydıyla alt yarıyıldaki ders/leri alabilirler. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Üst yarıyıldan ders alabilmenin şartları nelerdir?

Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, ilave olarak haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere en çok 10 kredi saate kadar ders alabilirler.

Birinci sınıfın 1 inci yarıyılı sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalamam (AGNO) 2.50'nin üzerinde olursa üst yarıyıldan ders alabilir miyim?

Birinci sınıfın 1 inci yarıyılı sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalamanız (AGNO) 2.50'nin üzerinde olursa üst yarıyıldan ders alamazsınız.

AGNO barajı nedeniyle yarıyıl/yıl kaybettim, hangi yarıyıl benim için üst yarıyıl oluyor?

Hangi yarıyıla ait ders alma şartlarını yerine getirebiliyorsanız o yarıyıl sizin yarıyılınız olur ve bu yarıyılın en az iki sonrası sizin için üst, en az iki öncesi de sizin için alt yarıyıl olarak tanımlanır.