Ata Üniversitesi Pratik AGNO Hesaplama YÖK Not Çevirim Tablosu Öğrenci Girişi

Ata Üniversitesi Pratik AGNO Hesaplama YÖK Not Çevirim Tablosu Öğrenci GirişiAGNO Hesaplama Tablosuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Not Çevrim Tablosu

06/12/2013 tarih ve 7/126 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Atatürk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

YÖK Not Dönüşüm Tablosu (4-lük Sistemdeki Notu Yüzlük Sisteme Çevirme)


Ata Üniversitesi Ana Sayfasına Ulaşmak için Tıklayınız