Atatürk Üniversitesi Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Atatürk Üniversitesi Sıkça Sorulan Sorular (SSS)Atatürk Üniversitesi Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları


1. Kredili sistem nedir?

Öğrenim yükünün kredi ile tanımlandığı, yıl değil de ders geçmeyi esas alan, ders sayısının ve ders yükünün azaltıldığı, seçmeli ders, uygulama ve araştırma olanaklarının arttığı, değerlendirmenin harf notu ile göreceli olarak yapıldığı bir eğitim-öğretim sistemidir.

2. Kredili sistemin önemli özellikleri nelerdir?

Kredili sistem;

I. Başarıyı ödüllendiren, başarısızlığı zorlaştıran bir sistemdir.

II. Öğrenci merkezlidir, öğrenciye kendi geleceğini şekillendirme olanağı verir.

III.Programlardaki derslerin işlenişi genellikle uygulama ve araştırmaya yöneliktir.

IV. Değerlendirme harf sistemi ile mutlak değil, görecelidir.

V. Sistemde bütünleme ve benzeri telafi sınavları yoktur. Daha çok ara sınavı vardır.

VI. Ders sayısının azaltılmış olması, öğrenciye bilinçli olarak ve kendi başına derslere hazırlanma fırsatı vermek içindir. Öğrenci, bu fırsatın bilinciyle derslerine araştırma yaparak hazırlanacaktır.

3. Bağıl değerlendirme nedir?

Bağıl değerlendirme sistemi, öğrencinin ara ve yarıyıl veya staj sonu notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirlenmesidir. Başarı düzeyi, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf aritmetik ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.

4. Bağıl değerlendirme nasıl uygulanır?

Öğrencinin not giriş sistemi (NOTSİS) içerisinde öğretim elemanlarınca final sınavını girdikten sonra aktif hale gelen bağıl değerlendirme programı çalıştırılarak yapılabileceği gibi, internetten buna ilişkin yapılmış olan programı indirerek bütün sınav notlarını girmek suretiyle ayrıca bağıl değerlendirme de yapılabilir.

5. Her yıl programlara yeni kayıt yaptıracak öğrencileri kim belirliyor?

Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrenciler ÖSYM tarafından öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenmekte ve buna göre yerleştirme yapılmaktadır.

6. İlk kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

İlk kayıt tarihi ÖSYM`ce bastırılıp öğrencilere gönderilen yerleştirme kılavuzunda belirtilmektedir. Ayrıca üniversitemizin internet sitesine girerek de öğrenilebilir.

7. Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri, ÖSYM yerleştirme belgesinde belirtilen tarihlerde üniversitemiz rektörlük merkezinde yapılmaktadır. Üniversitemizi kazanan öğrencilerin adreslerine kayıt için gerekli olan tanıtıcı ve yardımcı bilgi, belge ve kılavuz gönderilmekte. Gönderilen kılavuzda belirtildiği şekilde internetten veya rektörlük merkezinde otomasyon sistemiyle çok kısa bir sürede kayıtları yapılmaktadır.

8. Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını süresi içinde yaptıramazsa ne olur?

İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

9. İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

İlk kayıt İşlemlerini öğrenci kendisi veya noterden vekalet verebileceği birisi tarafında yaptırılabilir.

10. İlk kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge isteniyor mu?

Üniversitemizce, ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgelerinden başkaca belge istenmemektedir.

11. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırdıktan sonra başka kayıt işlemleri de var mı?

İlk kayıt yaptıran öğrenciler, ders kayıt yenileme zamanında ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvara giderek almaları gereken dersler için ders kaydı yaptırmaları gerekmektedir.

12. Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur?

Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili öğretim birimi yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar ve Senato`nun belirleyeceği süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. İlk kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Ayrıca, yalnızca katkı payını yatıran öğrenci kaydını yenilemiş sayılmaz.


ATAUNİ ANA SAYFA GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ