MAÖL Öğrenci Girişi

MAÖL Öğrenci GirişiMAÖL Öğrenci Girişi için Tıklayınız

Meslekî Açık Öğretim Lisesi Ana WEB Sayfası için Tıklayınız


MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENİLEN DAVRANIŞLAR

Öğrencilerimiz ;

Hal ve hareketlerinin hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirileceğini bilir ve bu sebeple hukuka saygılı olma, hukuk kuralları dışına çıkmama konusunda gerekli hassasiyeti gösterir.

İş ve işlemleri için başvuruda bulunduğu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerindeki görevli personele karşı saygı ve hoşgörü çerçevesinde davranılacağını bilir.
İhtiyaç halinde hangi belgeyi nereden alması gerektiğini bilir, bu konuda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerini gereksiz yere meşgul etmez ve gerekli hassasiyeti gösterir.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemlerindeki iş ve işlemleri için başvurusunu zamanında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapması gerektiğini, diğer (adres, sınav yeri ve alan değişikliği, ders seçme vb.) işlemlerin kendisi tarafından yapılması ve yapılan işlemlerin eksik yada yanlış olması durumunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir. Tasdikname, geçici mezuniyet belgesi, diploma, tasdikname ve diploma kayıt örneği gibi belgeleri Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünden; öğrenci belgesi ve öğrenci kimliğini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden temin edeceğini bilir.

Okuldan isteyeceği her türlü belge için dilekçe yazması gerektiğini ve bu dilekçeyi yazım kurallarına ve dilekçe kanununa uygun olarak hazırlayıp göndermesi gerektiğini bilir. (Faks ve telefonla yapacağı görüşmelerin geçersiz olacağını bilir.)
Mesleki Açık Öğretim Lisesinde bir eğitim-öğretim yılının 2 dönemden oluştuğunu, her dönem sonunda sınava girmesi gerektiğini ve sınav sonrasında mezun olamayanların her dönem başında kayıt yenileme yapması gerektiğini bilir.
Yaşları 18'den küçük olanlar yani reşit olmayanlar, iş ve işlemlerinin velisi tarafından yapılması gerektiğini bilir.

Yaşları 18'den büyük olan öğrencilerimiz reşit oldukları için okul ile ilgili her türlü iş ve işlemi kendisi yapar, kendisinin yapamayacağı durumlarda kendi adına işlerini yapacak kişinin bu işleri vekaletname ile yapması gerektiğini bilir.

Sınavda kopya çekilmeyeceğini, çekilmesi durumunda sınavının geçersiz sayılacağını bilir. Sınavlarda zamanında (30 dk önce) sınav yerinde olur, sınavın telafisinin olmadığını bilir, Sınava Giriş Belgesi ile geçerli bir kimlik (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb) belgelerinden birisini de yanında bulundurur.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden aldıkları kitapları özenle kullandıktan sonra başka öğrencilerin yararlanabilmesi için gerekli hassasiyeti gösterir ve işi biten kitaplarını Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine iade ederek diğer öğrencilerin kullanımına sunar. Almış olduğu ders kitapları haricinde diğer kitap ve gazeteleri de takip eder, dünyadan haberdar olur, gündemi takip eder.

Tüm iş ve işlemlerin internet üzerinden yapıldığı bilinciyle internet kullanmasını bilir ve her türlü bilgi/belgeyi elektronik ortamda edinme kolaylığı ve rahatlığını yaşar.
Okul ile ilgili iş ve işlemleri www.aol.meb.gov.tr internet adresinden ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden kendisi takip eder. Soruları için kendilerine kolaylık olsun diye oluşturulan/hazırlanan 444 83 83 nolu Çağrı Merkezi telefonunu kullanır, gerekirse mail yoluyla (çağrı merkezi ve bilgi edindirme) sorusunu sorar.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işleyişiyle ilgili düşünce ve isteklerini ilgili birimlere (çağrı merkezi yoluyla) bildirir.


İletişim Bilgileri:

Mesleki Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sok No:21
Posta Kodu: 06500
Teknikokullar YENİMAHALLE- ANKARA

ALO 147 MEB İLETİŞİM MERKEZİ

1 Mart 2012 tarihinde Van-Erciş'te hizmete giren İletişim Merkezimiz; Bakanlığımızın görev ve sorumluluklarıyla ilgili her türlü;

• Talep • Bilgi edinme
• İhbar • Görüş-Öneri
• Şikâyet

sorularınızı etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur. İletişim merkezimizi arayarak eğitim ve öğretim başta olmak üzere Bakanlığımızca sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgi alabilirsiniz.

İletişim Merkezimize gelen tüm çağrılara uzmanlarımız tarafından doğrudan cevap verilecek ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılacaktır.

Çağrıların bir inceleme ve araştırmayı gerektirmesi veya Bakanlığımızca işlem yapılmasını zorunlu kılması nedeniyle hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarımızla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplerle ilgili telefon, SMS veya e-mail aracılığıyla geri dönülecektir. İletişim merkezimizde çalışan personelin büyük çoğunluğu depremzededir ve yüzde 50'si engellidir.

ÖNEMLİ NOT: Ankara dışı aramalar için 0.312' den sonra ilgili numarayı Ankara içi aramaları için DOĞRUDAN ilgili numarayı çeviriniz.

Okulumuzda mesai saatleri 09:00-18:00 saatleri arasında olup, 12:30-13:30 arasında öğle yemeği için ara verilmektedir. Telefon aramalarına cevap verilebilmesi için mesai saatleri içinde aramanızı önemle rica ederiz.