Mesleki açık öğretim lisesi kredi bilgileri

Mesleki açık öğretim lisesi kredi bilgileriYÜZ YÜZE EĞİTİM İLE OKUTULAN ALAN DERSLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bilindiği gibi Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler kayıt oldukları alan ile ilgili alan / dal derslerini kayıt yaptırdıkları okullarda yüz yüze eğitim yolu ile almaktadırlar. Mezuniyet için alınması gereken alan/dal derslerinde talim terbiye kurulu başkanlığının yeni ders dağılım çizelgelerine göre değişikliğe gidilmiştir. Buna göre daha önceki dönemlerde mesleki ve teknik eğitim alanları için 130 imam hatip alanı için 110 kredilik alan dersi kredisi uygulaması sona ermiştir.

2012-2013 Öğretim yılından itibaren çizelgelerde belirtildiği gibi örgün eğitim meslek lisesi ders dağılım çizelgelerine paralel olarak alan/dal dersleri okul müdürlüğü tarafında seçilerek öğrencilere okutulacaktır. Öğrencinin alması gereken alan/dal kredisi örgün eğitim çizelgelerinde belirtilen dönemlere göre belirlenen alan/dal ders saati kadardır.

Örneğin; Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanında öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli alan/dal kredisi şu şekildedir.

* Örgün eğitimde aynı alanda 10. Sınıfta okutulan 16 saatlik alan dersi Mesleki Açık Öğretim Lisesinde 3. Dönem için 16 kredi 4. Dönem için 16 kredi olmak üzere toplam 32 kredi.

* Örgün eğitimde aynı alanda 11. Sınıfta okutulan 18 saatlik dal dersi Mesleki Açık Öğretim Lisesinde 5. Dönem için 18 kredi 6. Dönem için 18 kredi olmak üzere toplam 36 kredi.

* Örgün eğitimde aynı alanda 12. Sınıfta okutulan 26 saatlik dal dersi Mesleki Açık Öğretim Lisesinde 7. Dönem için 26 kredi 8. Dönem için 26 kredi olmak üzere toplam 52 kredi.

Bilişim Teknolojileri Alanında okuyan bir öğrencinin mezuniyeti için gerekli olan alan kredisi 120 olarak belirlenir ve bu krediye ulaşan öğrenciler için sisteme yüz yüze eğitimini tamamlamıştır kaydı girilir.

Yukarıda hesaplanan alan kredisi Bilişim Teknolojileri Alanı için örnek olarak verilmiştir.

Diğer alanlarda da mezuniyet için gerekli olan alan kredisi her alan için örgün eğitim meslek liseleri ders dağılım çizelgeleri incelenerek yukarıdaki şekilde ayrı ayrı hesaplanır. Her alan için hesaplanan alan kredisi farklı çıkabilir.

Ancak okul müdürlüğü uygun görürse ders programlarında belirlenen seçmeli ders kredilerini de alan havuzundan alan kredisi olarak verebilirler. Bu şekilde okutulan seçmeli alan dersleri de öğrencinin toplam kredisine eklenir.

Hesaplanan kredi, mezuniyet için gerekli olan alan kredisidir. Diploma alabilmek için gerekli olan toplam kredi önceki yıllarda olduğu gibi 240’ tır. Alan kredisi ile mezuniyet için gerekli 240 kredi arasındaki fark, uzaktan eğitim ile okutulan ‘’ortak’’ ve ‘’ Seçmeli ‘’ dersler ile tamamlanır. Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet kredisi alan kredileri toplamıdır.

SINIF GEÇME ve MEZUNİYET

Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler seçmiş olduğu bölümün meslek derslerini yüz yüze eğitimle başarılı bir şekilde bitirmeleri halinde mezuniyetleri yapılır. Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler ''ALAN'' derslerinden sorumlu tutulmazlar. Meslek Lisesi ara sınıflarından gelerek Meslekî Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin, Meslekî Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmeleri için diğer şartları (kredi, dönem) taşısalar dahi Meslekî Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmaları gerekmektedir. Zorunlu dersleri olmasa dahi en az bir seçmeli dersten sınava girmeleri gerekmektedir.MAÖL ANA SAYFA GİRİŞİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ