AÖL Online Sınav Giriş Ekranı

AÖL Online Sınav Giriş Ekranı
Online Sınav Ekranı İçin Tıklayınız

SINAV TAKVİMİ
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık
Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim
Lisesi - II. Dönem Sınavı 2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2

Sınav Tarihi:Mart 2022 (e-Sınav olarak uygulanacaktır.)


SINAV UYGULAMASI

1. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında
online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

2. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine
katılabileceklerdir.

3. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte
başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

4. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav
kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve
tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim
Sistemine giremeyeceklerdir.

5. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi
unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini
öğrenebileceklerdir.

6. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından
onaylanacaktır.

7. Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye
bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını
ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai
müeyyideler uygulanacaktır.

8. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere
20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk.
süre uygulanacaktır.

9. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve
atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

10.Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde
gösterilecektir.

11.Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve
İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu
yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

12.Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

13.Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını
başlatamayacaklardır.

14.Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler
için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.
Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

15.Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet
bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son
tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

16. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi”
sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut
derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak
işlem yapılacaktır.

17.Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar
kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir
pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan
uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa
açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın
kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.

18.Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.

19.Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma,
görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır.
Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz
sayılacaktır.

20.Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav
ekranında öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde öğrenciler
hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.

21.Yetersizliği olan (engelli) öğrencilere yönelik aşağıdaki esaslara uyulur;
 Sınav sırasında, öğrencilerin karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı
sınava kısa süreli ara vermesi gereken durumlarda kolaylık sağlanacaktır. Öğrencilere ek süre
verilmeyecektir.
 Görme engelli öğrencilerin, ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınavdan 7 (yedi) gün önce
başvurarak “okuyucu/kodlayıcı” talebinde bulunması durumunda bu öğrencilere halk eğitim
merkezlerinde sınav tarihleri arasında uygun günlerde sınava alınmaları sağlanacaktır.

22.Öğrenciye bağlı olmayan internet kesintilerinden kaynaklı sınavdan düşmelerde ve sınav
sisteminden kaynaklı teknik sebeplerle öğrencinin sınavı tamamlayamadığının tespit edilmesi
hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı yapılabilecektir.

23.Sınav sırasında internet ağının bölge/ülke genelini de etkileyecek şekilde saldırıya uğraması ya da
onarımının ve etkilerin kısa sürede giderilemediği arıza durumlarının, tespit edilmesi (yurt dışı için
yurt dışı eğitim müşavirliği/ataşeliğince) hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı
yapılabilecektir.

24.Öğrenciler, kullandıkları masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya
veya şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantılarından ve bunların ayarlarından kendileri
sorumlu olacaklardır. Belirtilen durumlar nedeniyle sınav anında sorun yaşayan öğrenciler için telafi
sınavı yapılmayacak, bu öğrenciler sınava girmedi sayılacaklardır.

25.Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.

26.Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü öğrenciler online sınav uygulamasına
alınmayacaktır. HBÖGM tarafından tutuklu ve hükümlü öğrencilerin online sınav uygulamasına
giriş yapmasını engelleyecek tedbirler alınacaktır. Online sınav uygulamasına katıldığı tespit edilen
tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler için
sınav, HBÖGM tarafından öğrencilere ait hazırlanan bilgilerin ÖDSGM’ye bildirilmesi hâlinde yıl
içinde yüz yüze yapılacak sınav tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

27.Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.

28.Sınav uygulamasında yer alacak sorulara ilişkin ders adı, ders kodu bilgileri Ek-1 “Ders Detayları
Tablosu”nda belirtilmiştir.

Detaylı Bilgi İÇin Tıklayınız