Karabük Üniversitesi UBYS Giriş

Karabük Üniversitesi UBYS Giriş

Karabük Üniversitesi Öğrenci Girişi için tıklayın
Karabük Üniversitesi UBYS Giriş için Tıklayınız


İletişim Bilgileri

Balıklar Kayası Mevkii
Demir Çelik Kampüsü
Karabük

Tel: 444 0 478

E-posta: iletisim@karabuk.edu.tr

Karabük Üniversitesi Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Karabük Üniversitesi Öğrenci Ön Kayıt Formu
(Ön kayıt formu doldurulup, formun çıktısı imzalı olarak kayıt sırasında teslim edilmek zorundadır.)

2- Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi
3- Lise diplomasının aslı
4- Onaylı transkript (ağırlıklı ders notlarını gösterir belge) aslı
5- Onaylı ders içerikleri
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus cüzdanının aslı kayıt esnasında gösterilecektir.)
7- ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı
8- 8 adet(4.5 x 6 cm) ebadında fotoğraf
9- 1991 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan (Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar)askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi, (Bir fakülte veya yüksekokulakaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr İnternet adresinde görülebilecektir.
10- Öğrenim ücretininbirincitaksitinin ödendiğine ilişkin dekont(İkinciöğretim ve uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler için)
Öğrenim ücretleri 22-23-24 Ekim 2013tarihlerindeT.C. Ziraat Bankası TR100001002293526379465030nolu IBAN hesabına öğrenci numarası ibraz edilerek yatırılacaktır.

Not: Kampüs içerisinde T.C. Ziraat Bankası Şubesi bulunmaktadır.

Çelik Kampüsü Rektörlük Binası B-Blok Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için http://ydyo.karabuk.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
3- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
4- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
5- Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Engelli öğrencilerimiz kayıt bürolarımızda öncelikli olarak kayıtları yapılacaktır.Bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı telefonuna başvurmaları rica olunur.

Telefon No: 0(370) 433 83 19