Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş
Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi için Tıklayınız


İletişim:

Adres: Selimpaşa Merkez Mh. Pk:34590 Silivri/istanbul
Telefon: (0212) 731 9008
Kuruluş yeri ve tarihi: 1997

Öğrenci İşleri

Uluslararası Öğrenciler
Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri
Öğrenci Konseyi
Öğrenci El Kitabı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Engelli Öğrenciler Birimi
Öğrenci Kulüpleri
Aday Öğrenciler
Akademik Takvim

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci İşleri Giriş için Tıklayınız

Kadir Has Üniversitesi Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız


Genel Bilgi

Akademik Takvim
Kayıt Kabul
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Dikey Geçiş
Yatay Geçiş
Çift Anadal
Yandal
Yaz Öğretimi
Burslar
Yönetmelik ve Yönergeler
Formlar - Dilekçe Örnekleri
Duyurular
İletişim Bilgileri